Historia

Yhdistys on perustettu helmikuussa 1930. Toimialue käsittää Hattulan, Sieppalan, Kauhanojan, Joenperän ja Piltolan kylät nykyisen Loimaan kaupungin alueella.

Yhdistys perustettiin, jotta voidaan koota maatila- ja pienyrittäjät yhteistoimintaan jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kokous- ja opintotilaisuuksia järjestämällä saatiin jäsenistölle uudenlaista tietoutta maatilan ja muun yritystoiminnan kehittämisessä. Yhdistys hankki jäsentensä käyttöön uusia koneita, laitteita ja työvälineitä. Myös retket, näyttelyt, erilaiset kilpailut ja juhlien järjestäminen kuuluivat vahvasti yhdistyksen toimintaan.

Paviljonki rakennettiin

1950-luvun vaihteessa heräsi ajatus oman toimitilan rakentamisesta. Päätös rakentamisesta tehtiin kokouksessa, joka pidettiin Valto Ojalan talossa 6. huhtikuuta 1952. Päätettiin rakentaa 10m x 12m suuruinen makasiini. Puutavaraa oli saatu jo edellisinä vuosina lahjoituksina ja ne olivat valmiiksi tapuloituna tontilla.

 


Rakennuksen valmistuttua alettiin järjestää suulitansseja. Avajaistanssit pidettiin 11.6.1953. Orkesterina oli Loimaan Rytmi. Tanssitoimintaa jatkettiin sekä orkesteri- että levymusiikin tahdissa kesäaikana. Varsinkin keskiviikkoiset levytanssit olivat yleisön suosiossa. Pääsylipun hinta oli tuolloin 50 penniä.
Tiloja kunnostettiin ja laajennettiin

Tanssitiloja lisättiin rakentamalla matalampi siipiosa 1960-luvulla. v. 1975 liityttiin kunnalliseen vesijohtoverkkoon Petäjoen vesiyhtymän osakkaaksi.Tiloja päätettiin jälleen laajentaa v. 1985, jolloin rakennettiin kokous- ja keittiötilat. Vuonna 2000 otettiin käyttöön n. 50 m2 ulkolava. Sen avajaistansseissa esiintyi tangokuningas Risto Nevala. Muista tangokuninkaallisista esiintyjistä mainittakoon Kaija Pohjola.Talvikäyttöä varten tilat eristettiin ja vuorattiin v. 2005. Leader-hankerahoituksella v. 2007 rakennettiin tilat lämpökeskukselle ja pöytä- ja tuolivarastolle.